Cirkelbyggarna - en del av Stockholms stads Klimatpakt

År 2040 ska Stockholm stad vara fossilfritt och klimatpositivt. För att nå dit vill staden arbeta tillsammans med företag och organisationer som på olika sätt vill bidra till de målen.


Givetvis vill Cirkelbyggarna bidra till målet om en fossilfri och klimatpositiv stad. Därför har vi idag, hos miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr, undertecknat en avsiktsförklaring i Stockholms stadshus. I och med den ingår vi nu i ett nätverk av 340 medlemmar från hela Stockholmsregionen som alla vill kraftsamla för att minska klimatpåverkan från oss som lever och verkar i staden.


Vi tror Klimatpakten kommer bli en plats där vi kan få många nya idéer, där vi kan inhämta ny kunskap, utbyta erfarenheter med andra företag och förhoppningsvis hitta spännande samarbeten.