Så här sorterar du ditt byggavfall

Så sorterar du 

Det avfall som blir över när du byggt ska du lämna in på en återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras upp i olika containrar (olika fraktioner). För att allt ska gå så smidigt som möjligt under ditt bygge är det givetvis enklast att du sorterar redan under arbetets gång. Vilka fraktioner återvinningscentralerna vill att man ska sortera upp sitt avfall i kan variera. Gå in på nätet och se vad som gäller på just din återvinningsstation. 

CIRKELBYGGARNA rekommenderar att du sorterar ditt avfall så här:

RENT TRÄ

ORENT TRÄ

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ

REN GIPS

OREN GIPS

METALL

WELLPAPP

TEGEL, BETONG, KAKEL

ISOLERING

GLAS

BRÄNNBART

ELAVALL

FARLIGT AVFALL, BATTERIER

LJUSKÄLLOR

VITVAROR

LASTPALLAR