Byggsvinn =

onödigt byggavfall

Därför måste byggsvinnet minska

Onödigt byggavfall kallar vi byggsvinn. Det är byggavfall som hade kunnat användas om det hade hanterats annorlunda. Ett bidrag till att lösa klimatkrisen är att minska mängden avfall. Då är det självklart att vi inte ska slänga saker i onödan. På samma sätt som vi har börjat ha koll på vårt matsvinn måste vi nu börja se över vårt byggsvinn.


Exakt hur stort byggsvinnet i Sverige är vet vi inte, men en engelsk studie visar att 13 procent av byggmaterial som slängs är helt oanvänt. Vad gäller vissa typer av material är siffrorna ännu högre. För gips är det inte ovanligt att 20 till 30 procent av det som köps in slängs.

Så kan Cirkelbyggarna hjälpa till

Cirkelbyggarna har bildats för att hjälpa och inspirera dig som är hemmafixare eller hantverkare att minska ditt byggsvinn. Vi vill ge dig konkreta tips på vad du kan göra och visa dig hur och varför din insats är viktigt.


Vi på Cirkelbyggarna arbetar också för att få hjälp från byggmaterialhandeln. materialproducenter och återvinningscentraler med att minska byggsvinnet. För de kan hjälpa dig att minska ditt byggsvinn. Och du kan hjälpa dem att minska sitt. Tillsammans tar ni kampen mot byggsvinnet!