MINSKA BYGGSVINNET TILLSAMMANS MED

CIRKELBYGGARNA

HANDLA SMART

En av de bästa saker du kan göra för klimatet är att konsumera mindre. Men bo och sköta om ditt boende måste du. Att ett byggprojekt innebär konsumtion betyder däremot inte att du inte kan minska konsumtionen. Vi på Cirkelbyggarna har tips om hur du kan handla ditt material på ett smart och resurseffektivt sätt. Smart både för klimatet och för din plånbok.

MINSKA DITT AVFALL

ÅTERVINN RÄTT