MINSKA BYGGSVINNET TILLSAMMANS MED

CIRKELBYGGARNA

HANDLA SMART

MINSKA DITT AVFALL

Även om du köpt in byggmaterial på ett smart och resurseffektivt sätt så kommer du få material över när du är klar. Nu gäller det att se till att materialet inte blir avfall i onödan. För onödigt byggavfall är byggsvinn och byggsvinnet ska vi minska.  Vi på Cirkelbyggrana har tipsen som minimerar ditt avfall.

ÅTERVINN RÄTT