MINSKA BYGGSVINNET TILLSAMMANS MED

CIRKELBYGGARNA

HANDLA SMART

MINSKA DITT AVFALL

ÅTERVINN RÄTT

I ett byggprojekt är det tyvärr oundvikligt att lite avfall uppstår. Det bästa för klimatet är att avfallet återvinns. Vi på Cirkelbyggarna guidar dig kring hur du ska sortera, visar vilka material som kommer kunna återvinnas och berättar vad som kommer bli av det när det återvunnits.