Tryckimpregnerat trä

Gröna utfällningar Ibland finns gröna, saltaktiga utfällningar på tryckimpregnerat trä. Detta är impregneringsvätska som trängt fram och har ingen negativ inverkan alls på virket. Men visst, det är fult. Med stor sannolikhet försvinner fläcken av sig själv med tiden, men vill du ändå av estetiska skäl få bort fläcken direkt kan du skrapa försiktigt med en kniv. Ta inte i för hårt bara eftersom du då riskerar att skrapa bort själva skyddet på träet som är det som ska skydda mot röta. Ett alternativ till att skrapa med kniv är att tvätta med såpa och mjuk borste.


Kåda Kåda kan du skrapa bort med en kniv. Se dock till att kådan stelnat. Var försiktig när du skrapar så du inte skadar ytskiktet på träet som ska skydda mot röta.


Sprickor och kvistar En spricka eller kvist kan påverka träets hållfasthet och styrka, men behöver inte vara något problem. Generellt gäller att tryckimpregnerat virke med djupa sprickor eller stora kvistar kan ha ett sämre skydd mot röta. Men allt beror på hur stor sprickan eller kvisten är och var du sätter materialet. Sortera inte automatiskt bort material pga. sprickor eller kvistar. Vad gäller det estetiska kan du planera ditt byggande så att sprickor eller kvistar hamnar där de inte syns. Även vad gäller hållfastheten kan du planera så att du utnyttjar virket på ett effektivt sätt. En kvist eller spricka behöver ju inte innebära att virket inte kan användas. Om du bygger en altan och har en regel med en spricka i som du känner dig tveksam till kanske du kan använda just den som bakersta bärlina, dvs. den bärlina du fäster i husfasaden. Där är ju inte belastningen lika stor. För att kunna utnyttja även reglar med sprickor och kvistar i kan du också planera så att du inte behöver borra just där sprickan är eftersom ett borrhål försvagar hållfastheten ytterligare.