Ångspärr (plast)

Överbliven ångspärr kan du använda som täckmaterial vid målning.