Obehandlat trä

Några tips för att utnyttja materialet så resurseffektivt som möjligt:


Kåda Kåda kan du skrapa bort med en kniv. Enklast går det om du väntar till kådan stelnat.


Sprickor och kvistar En spricka eller kvist kan påverka träets hållfasthet och styrka, men behöver inte vara något problem. Vad gäller det estetiska kan du planera ditt byggande så att sprickor eller kvistar hamnar där de inte syns. Även vad gäller hållfastheten kan du planera så att du utnyttjar virket på ett effektivt sätt. En kvist eller spricka behöver inte innebära att virket inte kan användas. För att kunna utnyttja även brädor och reglar med sprickor och kvistar kan du planera så att du inte behöver borra just där sprickan är eftersom ett borrhål försvagar hållfastheten ytterligare.